Saturday, March 10, 2018

Matino, Mahusay, at Maasahan

"The DILG's 'Matino, Mahusay, at Maasahan' campaign for the Barangay and SK Elections is a guide for our voters in choosing their rightful leaders. Ito pong mga katangian na ito sana ang hanapin natin sa ating mga ibobotong pinuno ng ating komunidad," says Ano.

"Gawin po nating makabuluhan at tunay na kapaki-pakinabang ang pagpili ng tamang mga kandidato. Tandaan, nakasalalay sa mga boto niyo ang simula ng pagbabago sa inyong mga barangay," he adds.

According to the DILG Chief, a barangay and SK official who is “Matino” exhibits the following traits: hindi "corrupt" at lumalaban sa katiwalian; lumaban at lumalaban sa iligal na droga; tapat sa serbisyo at bukas sa publiko; magaling at may disiplina; and walang kaugnayan sa masasamang tao or grupo.

For a 'Mahusay' candidate - may platapormang pangkaunlaran at pangkapayapaan; huwaran at modelo ng kanyang mga kabarangay; sumusunod sa mga alituntunin ng pamahalaan at ng komunidad; maayos makitungo sa mga kabarangay; and may patas na pagtingin sa iba’t ibang problema sa barangay.

While for a 'Maaasahan' candidate DILG identifies the following: maalam at may kakayahan sa pagpaplano; alistong tumutulong sa panahon ng sakuna; nagmamalasakit sa kapwa; madaling malapitan sa oras ng pangangailangan; and subok sa pagtulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan.

"Nananawagan tayo sa mga botante na huwag po nating sayangin ang ating mga boto. Masusi nating pag-isipan ang ihahalal na mga lider sa ating komunidad, sapagkat sa loob ng tatlong taon, sila ang mamumuno sa ating mga barangay, sa ating mga kabataan, sa paggamit ng pondo ng bayan at pagsulong ng pagbabago sa ating mga komunidad," explains Ano.

"Kung sino man pong kandidato sa inyong lugar na nagtataglay ng kung hindi man lahat, ay karamihan sa mga katangiang ito ng pagiging matino, mahusay at maaasahan, ay indikasyong siya ang dapat po ninyong ibotong mamuno sa inyong barangay," he adds.

DILG OIC-Secretary Eduardo M. Ano said that voters should not only exercise their right to suffrage on May 14 but should also choose leaders who possess these three minimum qualities that are important to carry out meaningful peace and development initiatives in the communities.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...